skip to Main Content

TANGAZO LA KAZI: AFISA USIMAMIZI WA MRADI – MKANDARASI WA BOMBA LA MAFUTA. GHAFI LA AFRIKA MASHARIKI (EACOP EITS). KUMB Na: 1070-ADVT-GAC EI-TZ-ELE-Afisa Usimamizi a Mradi.

Download Attachment

Back To Top